GershøjBylaug

 

 

 

Home Bestyrelsen Arrangementer Byhuset Gershøj Nyt Gershøj-by

 

Up
Havnefest
1. Søndag i Advent
Ålegilde
Søndagsfrokoster
Brunch og Banko
Nytårskur

 

Arrangementer

 

Program 2021/2022

 • Julearrangement 1. søndag i advent 28. November 2021,

 • Nytårskur søn. d. 9. Januar 2022

 • Fællesspisning søn d. 12. Februar 2022,

 • Havnefest den 24-25 juni 2022.

 • Generalforsamling 2022 endnu ikke fastlagt.

Bylaugets faste arrangementer:

 • Stegte ål - en søndag i oktober

 • Brunch og Banko – en søndag i november

 • 1. ste søndag i advent

 • Nytårskur første søndag i det nye år

 • Havnefest og GershøjRevyen ultimo juni

 • Fællesspisning i februar

 • Generalforsamling marts/april md. (datoen fjernes)

 

Information om GershøjRevyen 2021 fredag d. 17. og lørdag d. 18. september

 


Seneste nyt fra bestyrelsen

 

Bestyrelsen har gennem de seneste Covid19 måneder, være sat på stand by, og generalforsamlingen blev udsat til bedre tider.

Nu ser det imidlertid ud til, at de nuværende regler komme til at vare længere end vi havde forventet.

 

Vi har derfor truffet flg. beslutninger i bestyrelsen:

Vi gennemfører ingen af de traditionelle arrangementer i Byhuset dette efterår, hvilket indebærer at brunch og banko, ålekalas samt julefrokost alle aflyses, idet vi ikke kan gennemføre nogen arrangementer, med de gældende regler, p.g.a. pladsmangel i Byhuset.

Såfremt regeringen ændrer reglerne for fælles forsamlinger radikalt, vil vi se på mulighederne.

Denne beslutning medfører at vi tidligst kan afvikle den udsatte  generalforsamling i år 2021. Det giver så bare ingen mening at afholde to generalforsamlinger med kort mellemrum i starten af 2021.

 

I dette lys har vi besluttet helt at aflyse generalforsamlingen for 2020, og forventer at kunne afholde generalforsamling i 2021 jv.f. vedtægterne.

Der er foretaget nogle ændringerne i bestyrelsen, som var besluttet til vedtagelse i april 2020, som vi så har gennemført alligevel. Det er der naturligvis ikke taget højde for i vedtægterne – men der er vist meget som der ikke er taget højde for i vores samfund i disse Covid19 tider.

Charlotte ønskede ikke genvalg, og er derfor trådt ud af bestyrelsen

Rene er trådt ind som vikar, stiller op til valg i 2021

Annette er vendt tilbage fra orlov

Benedicte har trukket sig

Maria, som var suppleant, er indtrådt i stedet, og stiller op i 2021

Således er bestyrelsen fuldtallig, dog mangler en suppleant.

Begge revisorer havde ønsket af fratræde efter generalforsamlingen 2020. Regnskabet for 2019 er godkendt og bliver fremlagt i 2021. De nye revisorer (Jacob og Steffen) er kar til at overtage arbejdet med regnskabet 2020.

Bestyrelsen takker Charlotte, Benedicte, Bente og Majbritt for deres arbejdsindsats i Gershøj Bylaug.

M.h.t. hvem der er på valg på kommende generalforsamling, vil vi indstille at den indeværende valgperiode blot forlænges til 3 år og ikke 2 som vedtægterne foreskriver d.v.s. at de der var på valg i 2020 fortsætter til 2021, hvor de så er på valg.

 

Det eneste arrangement som gennemføres i 2020  bliver GershøjRevyen som spiller i september md. som I kan se på opslagene i byen. Bylauget og revyfolkene arbejder sammen om projektet.

Vi har clearet organisering af dette arrangement med myndighederne, så det kan gennemføres lovligt, men tilpasset den aktuelle Covid19 situation.

 

Gershøj den 1. Sep. 2020

 

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING SØN D. 7. november 2021 kl. 12.oo i Byhuset

1.     Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.     Oldermandens beretning

3.     Kassereren fremlægger revideret regnskab for  2019 og 2020 til godkendelse

4.     Valg / genvalg af bestyrelsesmedlemmer som har siddet i to år – eller mere - p.g.a. Corona,

På valg er:

Axel, modtager genvalg

 Annette genopstiller ikke

 Rene, modtager genvalg

Arne S genopstiller ikke

Maria modtager genvalg

Arne N. Er udtrådt af bestyrelsen

Ikke på valg er: Ole W, Knud E, Mayianne og Kaj

5.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

            Pt. Kristian, modtager genvalg

ny suppleant på valg Arne S

6.     Valg af 2 revisorer og revisor suppleant

            PT. Steffen modtager genvalg

der vælges nye revisor (Jacob stiller op til bestyrelsen)

7.     Fastsættelse af kontingent for det kommende år. I lyset af Bylaugets økonomi ser

          bestyrelsen ingen grund til at forhøje kontingentet.

8.     Seneste nyt omkring Byhuset, se bilag omkring rengøring, økonomi m.v.

9.     Behandling af indkomne forslag

10.   Eventuelt, herunder tak til fratrådte siden generalforsamling i 2019; revisorer Majbritt & Bente, Byhus Inge & Kirsten samt bestyrelsen Arne S, Arne N, Benedicte og Charlotte

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning; i år er der Gullasch på menuen.


 


 

 

Seneste nyt fra bestyrelsen

 

Bestyrelsen har gennem de seneste Covid19 måneder, være sat på stand by, og generalforsamlingen blev udsat til bedre tider.

Nu ser det imidlertid ud til, at de nuværende regler komme til at vare længere end vi havde forventet.

 

Vi har derfor truffet flg. beslutninger i bestyrelsen:

Vi gennemfører ingen af de traditionelle arrangementer i Byhuset dette efterår, hvilket indebærer at brunch og banko, ålekalas samt julefrokost alle aflyses, idet vi ikke kan gennemføre nogen arrangementer, med de gældende regler, p.g.a. pladsmangel i Byhuset.

Såfremt regeringen ændrer reglerne for fælles forsamlinger radikalt, vil vi se på mulighederne.

Denne beslutning medfører at vi tidligst kan afvikle den udsatte  generalforsamling i år 2021. Det giver så bare ingen mening at afholde to generalforsamlinger med kort mellemrum i starten af 2021.

 

I dette lys har vi besluttet helt at aflyse generalforsamlingen for 2020, og forventer at kunne afholde generalforsamling i 2021 jv.f. vedtægterne.

Der er foretaget nogle ændringerne i bestyrelsen, som var besluttet til vedtagelse i april 2020, som vi så har gennemført alligevel. Det er der naturligvis ikke taget højde for i vedtægterne – men der er vist meget som der ikke er taget højde for i vores samfund i disse Covid19 tider.

Charlotte ønskede ikke genvalg, og er derfor trådt ud af bestyrelsen

Rene er trådt ind som vikar, stiller op til valg i 2021

Annette er vendt tilbage fra orlov

Benedicte har trukket sig

Maria, som var suppleant, er indtrådt i stedet, og stiller op i 2021

Således er bestyrelsen fuldtallig, dog mangler en suppleant.

Begge revisorer havde ønsket af fratræde efter generalforsamlingen 2020. Regnskabet for 2019 er godkendt og bliver fremlagt i 2021. De nye revisorer (Jacob og Steffen) er kar til at overtage arbejdet med regnskabet 2020.

Bestyrelsen takker Charlotte, Benedicte, Bente og Majbritt for deres arbejdsindsats i Gershøj Bylaug.

M.h.t. hvem der er på valg på kommende generalforsamling, vil vi indstille at den indeværende valgperiode blot forlænges til 3 år og ikke 2 som vedtægterne foreskriver d.v.s. at de der var på valg i 2020 fortsætter til 2021, hvor de så er på valg.

 

Det eneste arrangement som gennemføres i 2020  bliver GershøjRevyen som spiller i september md. som I kan se på opslagene i byen. Bylauget og revyfolkene arbejder sammen om projektet.

Vi har clearet organisering af dette arrangement med myndighederne, så det kan gennemføres lovligt, men tilpasset den aktuelle Covid19 situation.

 

Gershøj den 1. Sep. 2020

 

Bestyrelsen

Information om GershøjRevyen 2020 torsdag d. 10. og fredag d. 11. september

Teltet åbnes kl. 17.00 og revyen spiller kl. 19.00.

Efter revyen vil der være Kim Larsen Jam !

Med udgangspunkt i den aktuelle situation med Covid19, har vi besluttet at spille årets revy, med flg. afvigelser fra det vi plejer. Vi har kontaktet myndighederne for at sikre at vores arrangement overholder gældende regler.

Vi spiller stadig i telt på havnen, men opstilling af borde og stole vil være anderledes, således at gældende krav til plads og afstand kan overholdes – der vil derfor blive udbudt færre billetter pr. forestilling end tidligere. Der sælges således ingen billetter i døren til stå pladser. Der sælges udelukkende faste siddepladser.

Og vi henstiller til at folk så vidt det overhovedet er muligt bliver siddende på deres plads og ikke gå rundt i teltet !

Der vil ikke være mulighed for at købe helstegt pattegris og tilbehør, som de øvrige år. Men det vil være tilladt at medbringe egen mad.

Det vil ikke være tilladt at medbringe egne drikkevarer. Drikkevarer SKAL købes i baren. Der vil være udførlige instruktioner om hvordan dette skal foregå, så vi mindsker kø og ”klumpe samme” situationer. Betaling foregår via mobile pay på 32629

Der vil naturligvis være mulighed og opfordring til at spritte hænder hver gang der trædes ind i teltet.

Billetsalget foregår mandag d. 24 august kl. 18.00 - 20.00, som annonceret, fra Byhuset. Fra kl. 19.00 over mobil tlf. 20454286 – denne løsning bliver lidt mere omstændig, idet vi skal være sikre på at reglerne mht. afstand m.v. overholdes.

Bylauget og revyholdet vil løbende holde sig opdateret, om Covid 19 og div. retningslinjer, så alt bliver afholdt efter regeringens retningslinjer !!!

Når alt dette er skrevet, sagt og opfyldt !! Vil vi glæde os SÅ MEGET til at tage imod jer og ønsker jer alle den bedste revyoplevelse! !

Gershøj Bylaug og Revyholdet


Generalforsamling i Gershøj Bylaug

Generalforsamling den 22. marts 2020, er udsat til uge 37 md. pga. den aktuelle situation med smittefare af Corona virus.
Ny dato følger senere når vi ved mere
.

Se kommende arrangementer. Tryk her

Program 2019/2020

 • Bylauget deltager i økologisk Kirkefestival i dagene 6. -7. september 2019 i Sæby, på marken bag kirken. Kom og besøg Bylaugets Tapasbar på pladsen.

 • Søndag d. 6. oktober 2019, ålegilde

 • Søndag d. 3. november 2019, Brunch og Banko i Byhuset

 • Søndag d. 1. december 2019, Jul på trekanten

 • Søndag d. 5. januar 2020, Nyårskur i Byhuset

 • Søndag den 2. februar 2020, Søndagsfrokost i Byhuset

 • Søndag d. ?. maj 2020, Generalforsamling i Byhuset (udsat)

 • Fredag & Lørdag d. 19-20 Juni Havnefest og revy (udsat)

 • Tirsdag d. 23. Juni Sankt Hans (aflyst)

 

Information om GershøjRevyen 2020 torsdag d. 10. og fredag d. 11. september

 

Teltet åbnes kl. 17.00 og revyen spiller kl. 19.00.

Efter revyen vil der være Kim Larsen Jam !

Med udgangspunkt i den aktuelle situation med Covid19, har vi besluttet at spille årets revy, med flg. afvigelser fra det vi plejer. Vi har kontaktet myndighederne for at sikre at vores arrangement overholder gældende regler.

Vi spiller stadig i telt på havnen, men opstilling af borde og stole vil være anderledes, således at gældende krav til plads og afstand kan overholdes – der vil derfor blive udbudt færre billetter pr. forestilling end tidligere. Der sælges således ingen billetter i døren til stå pladser. Der sælges udelukkende faste siddepladser.

Og vi henstiller til at folk så vidt det overhovedet er muligt bliver siddende på deres plads og ikke gå rundt i teltet !

Der vil ikke være mulighed for at købe helstegt pattegris og tilbehør, som de øvrige år. Men det vil være tilladt at medbringe egen mad.

Det vil ikke være tilladt at medbringe egne drikkevarer. Drikkevarer SKAL købes i baren. Der vil være udførlige instruktioner om hvordan dette skal foregå, så vi mindsker kø og ”klumpe samme” situationer. Betaling foregår via mobile pay på 32629

Der vil naturligvis være mulighed og opfordring til at spritte hænder hver gang der trædes ind i teltet.

Billetsalget foregår mandag d. 24 august kl. 18.00 - 20.00, som annonceret, fra Byhuset. Fra kl. 19.00 over mobil tlf. 20454286 – denne løsning bliver lidt mere omstændig, idet vi skal være sikre på at reglerne mht. afstand m.v. overholdes.

Bylauget og revyholdet vil løbende holde sig opdateret, om Covid 19 og div. retningslinjer, så alt bliver afholdt efter regeringens retningslinjer !!!

Når alt dette er skrevet, sagt og opfyldt !! Vil vi glæde os SÅ MEGET til at tage imod jer og ønsker jer alle den bedste revyoplevelse! !

Gershøj Bylaug og Revyholdet

Havnefest og Gershøjrevyen 2020 Udsat

Vi følger nøje med i regeringens tiltag i forbindelse med Corona krisen, og tiltag for at dæmpe smittespredning. Dette medfører at vi ikke ser nogen mulighed for at gennemføre Havnefesten i weekend den 19. - 20. juni hvor arrangementet var planlagt. Dette gælder således også for GershøjRevyen.

Sankt Hans arrangement er p.t. aflyst, medmindre der kommer nye retningslinier i løbet af juni md. for større forsamlinger.Vi har aftalt med kroen at vi afventer udviklingen og rykker hurtigt hvis der skulle blive mulighed for at gennemføre arrangementet.

GershøjRevyen arbejder mod at spille i september md. i uge 37. Det vil så blive på hverdage, så det ikke rammer weekender hvor alle andre udsatte arrangementer vil komme til at ligge. 

Såfremt dette gennemføres, vil vi afvikle generalforsamlingen ved samme lejlighed i teltet.

 Bestyrelsen

Generalforsamling i Gershøj Bylaug Udsat

 

Generalforsamling den 22. marts 2020,

er udsat til uge 37 md. pga. den aktuelle situation

med smittefare af Corona virus.
Ny dato følger senere når vi ved mere.

Program 2019/2020

 • Bylauget deltager i økologisk Kirkefestival i dagene 6. -7. september 2019 i Sæby, på marken bag kirken. Kom og besøg Bylaugets Tapasbar på pladsen.

 • Søndag d. 6. oktober 2019, ålegilde, tilmelding hos Knud-Erik, 20454286

 • Søndag d. 3. november 2019, Brunch og Banko i Byhuset

 • Søndag d. 1. december 2019, Jul på trekanten

 • Søndag d. 5. januar 2020, Nyårskur i Byhuset

 • Søndag den 2. februar 2020, Søndagsfrokost i Byhuset

 • Søndag d. 22. marts 2020, Generalforsamling i Byhuset (OBS: udsat)

Arrangementer

Stegte ål Søndag 6. Oktober 2019

Vanen tro... starter vi med stegte ål Søndag d. 6. Oktober 2019 kl. 13:00
Årelange gamle fiske traditioner har gjort Gershøj til ålens egen hjemby,

derfor er ålegildet blevet et startskud på en lang række af vores traditionsrige søndagsfrokoster.

I bylauget gør vi meget for at bevare det autentiske, ålene er selvfølgelig fanget lokalt og tilberedt

efter alle kunsten regler og bliver derfor stegt efter de bedste traditioner.

Fra gammel  tid af har man altid serveret øl og en lille snaps til de stegte ål

og med et glimt i øjet har man altid skålet og sagt at ålen ”svømmer” selv den sidste vej.

Og her er konceptet lidt anderledes.
Da der er begrænset antal pladser- er der tilmelding til:
Knud Erik
47 52 82 76 eller e-mail knuderik@gershojbylaug.dk - Prisen er kr. 130,- pr. person

 

Brunch og Banko Søndag 3. November 2019

Her er det kl. 11:00 til Brunch og efterfølgende banko med gode gevinster.
Brunch taler for sig selv. Et dejligt morgenbord med ost, pølse og øvrige lækkerier der passer sig til et måltid mellem monrgenmad og frokost. Hertil selvfølgelig kaffe og the.

Banko afholdes som et ”kaos Banko” hvor vi hele vejen igennem prøver at gøre dette gamle spil lidt mere spændende, ved at man kan gamble med ens gevinst og på den måde komme til at ”stikke” af med 2-3 gevinster eller tabe det hele på gulvet.Det er selvfølgelig op til den enkelte  at afgøre hvor meget man skal gamble.

Mange af gaverne er sponsoreret af lokale handlende, og Gershøj Bylaug indkøber ligeledes gaver til denne dag.

Kom og hyg dig med et alternativt bankospil.

 

 
 

1. Søndag i Advent 1. December 2019 på "trekanten"

Hvad er julen uden traditioner!

Bylauget sætter julen i gang med et julearrangement på ”Trekanten” (græsplænen mellem kirken, Gershøjvej og Gershøj Havnevej)

Kl. 15.00 åbner kirken dørene for en hyggelig gudstjeneste afholdt af Helene, vores præst, for at hylde julens komme med bl.a. Luciaoptog og korarrangement.

Når gudstjenesten er slut omkring kl. 16.00 står Bylauget klar med hjemmelavet gløgg, æbleskiver og hotdog til fornuftige priser.

Når børnene har råbt rigtig højt efter Julemanden, kommer han og synger og danser sammen med dem (de voksne er også velkomne til at deltage) og det hele ender ud i at Julemanden, med børnenes hjælp, får lysene på juletræet til at tænde.

Julemanden deler derefter godteposer ud til alle børnene og så er julen sat i gang i Gershøj.

 

Nytårskur i Byhuset 1. søndag i det nye år. Søndag 5. januar 2020

I Gershøj var der tidligere en fast tradition for at byde det nye år velkommen med en god frokost og en dram på Gershøj kro.

Denne tradition vil bylauget gerne holde fast i.

Derfor inviteres alle til en dejlig frokostbuffet i Byhuset, den første søndag i det nye år kl. 13:00.

Alle er velkomne til at byde ind med en ret til buffeten, vi refunderer udgiften.

Bylauget er vært, så du skal kun betale for drikkevarerne.

Ingen tilmelding – så bare mød op.

 
Fællesspisning 2. Februar  2020

Søndagsfrokosterne afholdes hver den første søndag i måneden fra oktober til marts.

Og er et par hyggelige timer i byhuset i selskab med en masse skønne Gershøj borgere
Typisk er prisen for frokosten kr. 50,-
Bylauget sørger for god hjemmelavet mad og der er mulighed for køb af øl/vand/vin og måske en lille snaps til særdeles fornuftige priser.
Der er IKKE tilmelding .. men følg med her eller på opslag på "trekanten" eller bylaugets facebookside eller kom med på maillisten (kontakt Inge Christoffersen) mht tidspunkter mv.

Vi modtager rigtig gerne nye retter på bordet, så har du lyst til at deltage i madlavningen, så hold dig endelig ikke tilbage. Vær med til at skabe ”vores frokost” i Gershøj – Bylauget betaler råvarerne. Husk du også kan melde dig på ”hjælperlisten” så har vi nogen vi kan ringe til, når vi står og mangler en hjælpende hånd

 

 

Arrangementer

Generalforsamling Søndag 22. Marts 2020 Udsat

Ordinær generalforsamling i Gershøj Bylaug afholdes

Søndag d. 22. marts kl.12 i Byhuset

 

Med følgende dagsorden:

 1. 1.    valg af dirigent, ordstyrer og stemmetællere

 2. 2.    oldermandens beretning

 3. 3.    kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse

 4. 4.    valg af 5 bestyrelsesmedlemmer i ulige år; valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt kasserer i lige år

 5. 5.    valg af suppleanter og revisorer

 6. 6.    fastsættelse af kontingent for det kommende år

 7. 7.    behandling af indkomne forslag

 8. 8.    eventuelt.

 

Venlig hilsen bestyrelsen.

 

PS. Der er ledige pladser i bestyrelsen, så overvej om det er noget for dig eller en du kender, at indgå i arbejdet.

 

Bylauget serverer forloren skildpadde efter generalforsamlingen

 

Havnefest og Revy Juni 2020 Udsat

Havnefesten i Gershøj er en årlig tilbagevendende begivenhed der har omkring 30 år på bagen og afholdes en af de sidste weekender i juni.

Der er opstillet stort telt og der bydes over weekenden på en masse aktiviteter.

For børn og barnlige sjæle er der bl.a. børneboder, hoppeborg eller lign. Der duelleres på fjorden i optimistjollesejlads og ikke mindst er der mulighed for at komme helt tæt på livet i fjorden og ”klappe” en fisk.

Baren åbner fredag eftermiddag og er sammen med pølsevognen et fast samlingspunkt hele weekenden. Lørdag er loppemarked og cafe med lækre hjemmebagte kager. Kl 16:00 er der PLANKEN… en gammel tradition hvor der dystes om æren og en kasse øl😊 dette foregår ved badebroen, hvor 2 personer møder hinanden på en planke der er lagt ud over vandet og så er der bare om at få væltet hinanden i vandet.

Et fast indslag på havnefesten er GERSHØJ REVYEN – her træder en flok af byens borgere op på de skrå brædder og gennem sang, skuespil og sketchs underholder alle med sjove, hyggelige eller tankevækkende historier, både lokale, nationale og internationale. Et stort hit med meget hygge og grin. Inden revyen er der fællesspisning så vi alle kan komme i det rigtige festlige revy humør.

Både Revy og Havnefest annonceres i god tid på både store opslag ved ind- og udkørsel af Gershøj og på hjemmesiden, Facebook mv.

En rigtig hyggelig weekend hvor byens samles og fester sammen.

 

 

 

 

Send mail til Pierre@gershojbylaug.dk med kommentarer eller forslag til denne side
Opdateret: 2021-09-27