GershøjBylaug

 

 

 

Bestyrelsen Arrangementer Byhuset Teltet Gershøj Nyt

Bestyrelsen
Arrangementer
Byhuset
Teltet
Gershøj Nyt

 

 

Home

Velkommen til Gershøjbylaugs hjemme side

Bylaugets formål er at varetage borgernes fælles interesser i Gershøj.

 

  1. Ved at pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved mindst fire årlige møder.

  2. Ved at medvirke til bevaring og forskønnelse af fællesarealer, veje, stier, beplantning m.m.

  3. Ved at medvirke til at skaffe de faciliteter, der er ønskelige for vort bysamfund herunder at administrere og drive Byhuset, Havnevej 16 som møde og samlingssted for byens borgere m.fl.

  4. Ved at samarbejde med myndigheder, foreninger og institutioner, der kan støtte bylauget i dets arbejde.

  5. Ved at tilvejebringe og administrere de fornødne midler.

Gershøj Bylaug


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Gershøj Bylaug

Søndag d. 6. November  kl. 10.45 i Byhuset

med følgende dagsorden:.      Ændringer i Love for Gershøj Bylaug

 Bestyrelsen ønsker følgende ændringer og opjusteringer i de gældende love:

Se hele indkaldelsen her, tryk på billedet

Såfremt der ikke kan opnår det krævede flertal efter gældende § 7 (2/3 af de stemmeberettige skal være tilstede og mindst 2/3 skal stemme for) indkaldes der således allerede nu til ny ekstraordinær generalforsamling

Søndag d. 4. december kl. 12.45 i Byhuset med flg. Dagsorden:

Forslag til ændring af "Love for Gershøj Bylaug"

Til denne 2. ekstraordinære kræves således 2/3 flertal af de afgivne stemmer, uanset antal fremmødte medlemmer, for at kunne blive vedtaget.


 

Send mail til Pierre@gershojbylaug.dk med kommentarer eller forslag til dene side
Opdateret: 10/10/16