GershøjBylaug

 

 

 

Home Bestyrelsen Arrangementer Byhuset Gershøj Nyt Gershøj-by

 

Bestyrelsen
Arrangementer
Byhuset
Gershøj Nyt
Gershøj-by

 

Gershøj Bylaug

Velkommen til Gershøjbylaugs hjemmeside

Bylaugets formål er at varetage borgernes fælles interesser i Gershøj.

 

 1. Ved at pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved mindst fire årlige møder.

 2. Ved at medvirke til bevaring og forskønnelse af fællesarealer, veje, stier, beplantning m.m.

 3. Ved at medvirke til at skaffe de faciliteter, der er ønskelige for vort bysamfund herunder at administrere og drive Byhuset, Havnevej 16 som møde og samlingssted for byens borgere m.fl.

 4. Ved at samarbejde med myndigheder, foreninger og institutioner, der kan støtte bylauget i dets arbejde.

 5. Ved at tilvejebringe og administrere de fornødne midler.

 

Gershøj Bylaug så dagens lys i starten af 1970 erne, og har eksisteret lige siden.

I vedtægterne står bl.a. ”Bylaugets formål er at varetage borgernes fælles interesser i Gershøj”, og det gør vi løbende ved  at tage initiativ til og afholde forskellige arrangementer i byen, som du kan læse om enten her på hjemmesiden eller i folderen ”Velkommen til Gershøj” eller også i de nyhedsbreve vi udsender en gang om året.

Bylauget er også borgernes talerør ift politikere og embedsfolk  i Lejre kommune, når der er opstår emner som berører borgerne i byen.

Bylauget styres af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.Medlems-tilmelding til bylauget

Hvis du vil være medlem af bylauget skal Du indbetale dit kontingent 125,- kr. pr husstand pr år.

Du kan betale dit kontingent til bylauget via netbank til  bankkonto 2670  2551325272 eller på mobilepay: 32629 

Husk at tilføje oplysninger om navn og adresse ved indbetaling.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Seneste nyt fra bestyrelsen

 

Bestyrelsen har gennem de seneste Covid19 måneder, være sat på stand by, og generalforsamlingen blev udsat til bedre tider.

Nu ser det imidlertid ud til, at de nuværende regler komme til at vare længere end vi havde forventet.

 

Vi har derfor truffet flg. beslutninger i bestyrelsen:

Vi gennemfører ingen af de traditionelle arrangementer i Byhuset dette efterår, hvilket indebærer at brunch og banko, ålekalas samt julefrokost alle aflyses, idet vi ikke kan gennemføre nogen arrangementer, med de gældende regler, p.g.a. pladsmangel i Byhuset.

Såfremt regeringen ændrer reglerne for fælles forsamlinger radikalt, vil vi se på mulighederne.

Denne beslutning medfører at vi tidligst kan afvikle den udsatte  generalforsamling i år 2021. Det giver så bare ingen mening at afholde to generalforsamlinger med kort mellemrum i starten af 2021.

 

I dette lys har vi besluttet helt at aflyse generalforsamlingen for 2020, og forventer at kunne afholde generalforsamling i 2021 jv.f. vedtægterne.

Der er foretaget nogle ændringerne i bestyrelsen, som var besluttet til vedtagelse i april 2020, som vi så har gennemført alligevel. Det er der naturligvis ikke taget højde for i vedtægterne – men der er vist meget som der ikke er taget højde for i vores samfund i disse Covid19 tider.

Charlotte ønskede ikke genvalg, og er derfor trådt ud af bestyrelsen

Rene er trådt ind som vikar, stiller op til valg i 2021

Annette er vendt tilbage fra orlov

Benedicte har trukket sig

Maria, som var suppleant, er indtrådt i stedet, og stiller op i 2021

Således er bestyrelsen fuldtallig, dog mangler en suppleant.

Begge revisorer havde ønsket af fratræde efter generalforsamlingen 2020. Regnskabet for 2019 er godkendt og bliver fremlagt i 2021. De nye revisorer (Jacob og Steffen) er kar til at overtage arbejdet med regnskabet 2020.

Bestyrelsen takker Charlotte, Benedicte, Bente og Majbritt for deres arbejdsindsats i Gershøj Bylaug.

M.h.t. hvem der er på valg på kommende generalforsamling, vil vi indstille at den indeværende valgperiode blot forlænges til 3 år og ikke 2 som vedtægterne foreskriver d.v.s. at de der var på valg i 2020 fortsætter til 2021, hvor de så er på valg.

 

Det eneste arrangement som gennemføres i 2020  bliver GershøjRevyen som spiller i september md. som I kan se på opslagene i byen. Bylauget og revyfolkene arbejder sammen om projektet.

Vi har clearet organisering af dette arrangement med myndighederne, så det kan gennemføres lovligt, men tilpasset den aktuelle Covid19 situation.

 

Gershøj den 1. Sep. 2020

 

Bestyrelsen

Information om GershøjRevyen 2020 torsdag d. 10. og fredag d. 11. september

Teltet åbnes kl. 17.00 og revyen spiller kl. 19.00.

Efter revyen vil der være Kim Larsen Jam !

Med udgangspunkt i den aktuelle situation med Covid19, har vi besluttet at spille årets revy, med flg. afvigelser fra det vi plejer. Vi har kontaktet myndighederne for at sikre at vores arrangement overholder gældende regler.

Vi spiller stadig i telt på havnen, men opstilling af borde og stole vil være anderledes, således at gældende krav til plads og afstand kan overholdes – der vil derfor blive udbudt færre billetter pr. forestilling end tidligere. Der sælges således ingen billetter i døren til stå pladser. Der sælges udelukkende faste siddepladser.

Og vi henstiller til at folk så vidt det overhovedet er muligt bliver siddende på deres plads og ikke gå rundt i teltet !

Der vil ikke være mulighed for at købe helstegt pattegris og tilbehør, som de øvrige år. Men det vil være tilladt at medbringe egen mad.

Det vil ikke være tilladt at medbringe egne drikkevarer. Drikkevarer SKAL købes i baren. Der vil være udførlige instruktioner om hvordan dette skal foregå, så vi mindsker kø og ”klumpe samme” situationer. Betaling foregår via mobile pay på 32629

Der vil naturligvis være mulighed og opfordring til at spritte hænder hver gang der trædes ind i teltet.

Billetsalget foregår mandag d. 24 august kl. 18.00 - 20.00, som annonceret, fra Byhuset. Fra kl. 19.00 over mobil tlf. 20454286 – denne løsning bliver lidt mere omstændig, idet vi skal være sikre på at reglerne mht. afstand m.v. overholdes.

Bylauget og revyholdet vil løbende holde sig opdateret, om Covid 19 og div. retningslinjer, så alt bliver afholdt efter regeringens retningslinjer !!!

Når alt dette er skrevet, sagt og opfyldt !! Vil vi glæde os SÅ MEGET til at tage imod jer og ønsker jer alle den bedste revyoplevelse! !

Gershøj Bylaug og Revyholdet


Generalforsamling i Gershøj Bylaug

Generalforsamling den 22. marts 2020, er udsat til uge 37 md. pga. den aktuelle situation med smittefare af Corona virus.
Ny dato følger senere når vi ved mere
.

Se kommende arrangementer. Tryk her

Program 2019/2020

 • Bylauget deltager i økologisk Kirkefestival i dagene 6. -7. september 2019 i Sæby, på marken bag kirken. Kom og besøg Bylaugets Tapasbar på pladsen.

 • Søndag d. 6. oktober 2019, ålegilde, tilmelding hos Knud-Erik, 20454286

 • Søndag d. 3. november 2019, Brunch og Banko i Byhuset

 • Søndag d. 1. december 2019, Jul på trekanten

 • Søndag d. 5. januar 2020, Nyårskur i Byhuset

 • Søndag den 2. februar 2020, Søndagsfrokost i Byhuset

 • Søndag d. ?. maj 2020, Generalforsamling i Byhuset (udsat)

 • Fredag & Lørdag d. 19-20 Juni Havnefest og revy (udsat)

 • Tirsdag d. 23. Juni Sankt Hans (aflyst) 

 
 

 

Send mail til Pierre@gershojbylaug.dk med kommentarer eller forslag til denne side
Opdateret: 2021-09-27