GershøjBylaug

 

 

 

Bestyrelsen Arrangementer Byhuset Teltet Gershøj Nyt

 

Home
Bestyrelsen
Arrangementer
Byhuset
Teltet
Gershøj Nyt

 

Home

Velkommen til Gershøjbylaugs hjemme side

Bylaugets formål er at varetage borgernes fælles interesser i Gershøj.

 

  1. Ved at pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved mindst fire årlige møder.

  2. Ved at medvirke til bevaring og forskønnelse af fællesarealer, veje, stier, beplantning m.m.

  3. Ved at medvirke til at skaffe de faciliteter, der er ønskelige for vort bysamfund herunder at administrere og drive Byhuset, Havnevej 16 som møde og samlingssted for byens borgere m.fl.

  4. Ved at samarbejde med myndigheder, foreninger og institutioner, der kan støtte bylauget i dets arbejde.

  5. Ved at tilvejebringe og administrere de fornødne midler.

Gershøj Bylaug


Gershøj Kro som A/S                                                   

Hvis du vil være med i at støtte op om at Gershøj Kro skal drives som et A/S, så kan du give dit tilsag om køb af aktier.

Dette tilsagn er ikke bindende, men skal vise om der er et økonomisk grundlag og interesse i at lægge Kroen om til et A/S, og om der er investorer i Gershøj, der har lyst til at være med i en arbejdsgruppe, der skal gå videre med sagen.

Denne "tilsagn om køb af aktier" udfyldes og lægges i postkasse, der bliver opstillet ved indgang til Byhuset

Tilsagnet skal lægges i postkassen senest mandag den  5. December kl. 19:00.

Tryk på billedet.

BORGERMØDE DEN 28 NOVEMBER, KL. 19.00 – 21.00

Gershøj kro

Med udgangen af oktober måned er Gershøj kro lukket, og ejerne har besluttet at sætte kroen til salg.

Den gældende lokalplan for Gershøj indbefatter også Gershøj kro denne lokalplan betinger at der skal drives kro på ejendommen.

For Gershøj by vil det være et stort tab, såfremt det skulle ske, at der  ikke mere eksisterer en kro i byen. Både for lokale borgere, men også for de mange gæster som kommer enten sejlende eller kørende til byen.

Specielt i sommermånederne er der mange der nyder en frokost  på kroens terrasse, som ligger med en skøn udsigt over både havnen og fjorden.

Kroen har 10 værelser, og det er ofte gengangere der kommer og skal bo på samme værelse som sidst.

Derudover har de tidligere forpagtere haft mange arrangementer med mange gæster bl.a. jazz på terrassen på udvalgte søndage.

I gennem årene har Gershøj kro også lagt lokaler til bryllupper, konfirmationer og andre større private fester.

Gershøj Bylaug afholdt over en årrække således Nytårsaften på kroen for byens borgere med festmiddag og stort fyrværkeri kl. 24.00

Gershøj Bylaug ser derfor med opmærksomhed på fremtiden for kroen, og vi finder at kroen har potentiale – dog ved vi udmærket, at der skal investeres og energi optimes for at nedbringe driftsudgifterne.

Vi har endnu ikke en endelig model klar, men er påbegyndt kontakt til relevante rådgivere med henblik på at sikre en kro i Gershøj.

Derfor afholder vi

 

BORGERMØDE DEN 28 NOVEMBER, KL. 19.00 – 21.00

i Byhuset på Gershøj Havnevej 14 (bag kroen)

 

Alle er velkomne, også udenbys gæster

Vi håber at kan nå at opstille nogle konkrete forslag

På vegne af Gershøj Bylaug

Axel Steen Christensen, Oldermand


 

Send mail til Pierre@gershojbylaug.dk med kommentarer eller forslag til dene side
Opdateret: 11/28/16